Intel@NUC

Intel® NUC là một máy tính cá nhân mini 4×4 inch mạnh mẽ với tính năng giải trí, chơi game và tăng năng suất, bao gồm một bo mạch tùy chỉnh được và sẵn sàng chấp nhận bộ nhớ, bộ lưu trữ cũng như hệ điều hành mà bạn muốn. Từ những chiếc máy tính mini được cấu hình đầy đủ, có thể sử dụng ngay đến những bộ và bo mạch dành cho những người thích tự lắp, hãy tìm Intel® NUC phù hợp với bạn.

Phương thức hiển thị