Card đồ họa GeForce Manli

Công ty TNHH Xu hướng công nghệ số DGT vừa được chỉ định là nhà phân phối chính thức card đồ họa MANLI tại Việt Nam. Các sản phẩm card đồ họa MANLI không có tem DGT từ tháng 7 năm 2021 sẽ không được coi là sản phẩm chính hiệu tại Việt Nam và không được nhận được đầy đủ quyền lợi sau bán hàng

Phương thức hiển thị