Thẻ nhớ

Công ty TNHH Xu hướng công nghệ số DGT là nhà phân phối chính thức thẻ nhớ PNY và HP tại Việt Nam. Các sản phẩm thẻ nhớ không có tem DGT từ tháng 10 năm 2018 sẽ không được coi là sản phẩm chính hiệu tại Việt Nam và không được nhận được đầy đủ quyền lợi sau bán hàng

Phương thức hiển thị